BUCHTOVÁ, B. Variabilní odpočinkové sezení do bytových prostor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Buganská, Tamara

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50240