VENCLOVÁ, M. Tabulové sklo jako kompozice v prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ambrůz, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hanzlík, Daniel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50238