SHULHA, A. Letní transport - Kukarachita marchita [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Cenek, Filip

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50205