SOUDKOVÁ, K. Slabikář grafického designu (Kniha) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Houf, Václav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blažek, Filip

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50207