ŠINDELKOVÁ, P. Příběh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Titlová, Margita

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Soukupová, Aneta

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50208