KŘUPKA, V. Instalace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ambrůz, Jan

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vlasák, Robert

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 50223