JOVIČIC, Z. Video - film [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rónai, Peter

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Morales, Rodrigo

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 50227