KOLÁŘOVÁ ŠULCOVÁ, M. Implantace naturálního světa do umělého, vztahy člověka ke světu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Merta, Vladimír

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Netopil, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50218