MATĚJKA, P. FONOTAKTICKÉ A AKUSTICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ JAZYKŮ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Sigmund, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 16684