BARATH, P. Palivové články H2-O2 s anexovou a bipolární membránou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlaříková, Marie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 16666