VRBÍK, V. Způsoby finacování developerského projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocourková, Gabriela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hromádka,, Vít

Navrhovaná známka

eVSKP id 54858