ŽAJDLÍK, J. Návrh a řízení protézy ruky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Skalický, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 16691