POLÁK, D. Cash pooling jako nástroj efektivního řízení hotovosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Režňáková, Mária

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 23889