HRUBIŠ, T. Z rodné hroudy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikyta, Svätopluk

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hábl, René

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 57589