KLUSOVÁ, K. Manuál [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rathouský, Luděk

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Houser, Milan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 57594