KOSTĚNEC, T. Okolo (AROUND) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Armutidisová, Irena

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zet, Martin

Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 57597