STĚNIČKA, P. Stanovení ekonomického vývoje stavebního podniku na základě finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hromádka,, Vít

Navrhovaná známka

eVSKP id 54901