EKR, J. Numerické modely pro posuzování stability zemního svahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Gratza, Roman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kytýr,, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 54931