DVOŘÁK, F. Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Nováková, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Poul, Kamil

Navrhovaná známka

eVSKP id 54945