SÚKENÍKOVÁ, T. Dokumentace kostela v obci Čučice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Machotka, Radovan

Navrhovaná známka

eVSKP id 117742