MICHALKOVÁ, J. 3D model dřevěného kostela sv. Paraskivy v Blansku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoněk, Dalibor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Berková, Alena

Navrhovaná známka

eVSKP id 117799