CENTOVÝ, R. Analýza trajektorie mobilních mapovacích platforem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Volařík, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kuruc, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 117769