PETROVÁ, K. Určování astronomických tížnicových odchylek přímým měřením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Machotka, Radovan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Weigel, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 117784