FEDOROVA, S. Constitutive Modelling of Composites with Elastomer Matrix and Fibres with Significant Bending Stiffness [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Burša, Jiří

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kotoul, Michal

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Menzel, Andreas

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 113754