ŠPILÁČEK, M. Efektivní a ekologické spalování biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Skála, Zdeněk

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kolat, Pavel

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Masaryk, Michal

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 113889