ČECHOVÁ, L. MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dýr, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Myslín,, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 119021