LEPCIO, P. Efekt submikrometrických rysů na reologii polymerních nanokompozitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jančář, Josef

viz posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chodák,, Ivan

viz posudek v pdf.

Navrhovaná známka

doc.Ing.Marián Lehocký, Ph.D.

viz posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 113342