RICHTER, J. Využití metod umělé inteligence pro simulaci a identifikaci dat v oblasti proudění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šťastný, Jiří

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pavelek, Milan

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Trenz, Oldřich

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 113840