HORŇÁKOVÁ, L. Analýza způsobu vedení trasy přes sesuvné území dálnice D1 ve SR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Vladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horák, Vlastimil

Navrhovaná známka

eVSKP id 118784