TICHÝ, A. Vliv velikosti a tvaru zkušebního tělesa na modul pružnosti lehkých betonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocáb, Dalibor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kucharczyková, Barbara

Navrhovaná známka

eVSKP id 118586