HARŠANÍKOVÁ, V. Mateřská škola Solivar [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánek, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Semrád, Antonín

Navrhovaná známka

eVSKP id 118818