GABRIEL, J. Obytný soubor Nový Žižkov - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kopecký, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 118596