ROUZEK, J. Stanovení ekonomické efektivnosti developerského projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Adlofová,, Petra

Navrhovaná známka

eVSKP id 118591