ŠPAČEK, J. Bezpečnostní inspekce v kraji Vysočina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Matuszková, Radka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Radimský, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 118669