KVÍČALOVÁ, M. Hotel Sachrův kopec Harrachov, stavebně technologická příprava stavby. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kovářová, Barbora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sedlák,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 118612