MATĚJÍČKOVÁ, P. Centrum paliativní péče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kacálek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Burianová, Lenka

Navrhovaná známka

eVSKP id 118852