DOŠEK, S. Autosalon s autoservisem Mazda [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Brzoň, Roman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalánek, Ing Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 118811