DOBROVOLNÝ, T. Modelování a experimentální ověření lanového skluzu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Frantík, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Keršner, Zbyněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 118790