KOPECKÝ, T. Objekt občanské vybavenosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Berková, Petra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pilný, Ondřej

Navrhovaná známka

eVSKP id 118838