BYSTRIANSKÁ, K. Ocelová konstrukce autosalonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Štrba, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pilgr, Milan

Navrhovaná známka

eVSKP id 118710