PŠIKALOVÁ, H. Administrativně výrobní objekt areálu Lifocolor v Brně - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kotek, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 118626