SPRATKOVÁ, A. Intenzifikace stávající čistírny odpadních vod technologií MBR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavínek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rusník,, Igor

Navrhovaná známka

eVSKP id 118519