BASTL, J. Návrh ražby a primárního ostění Dřevnovického tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení Brno – Přerov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Vladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

ING, Tomáš Zítko, CEng MICE, EUR

Navrhovaná známka

eVSKP id 118783