SUCHOMELOVÁ, A. Studie plavebního stupně Přelouč II [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dráb, Aleš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Špano, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 118497