PELČÁK, S. Komunikace při vyjednávání stavební zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Linkeschová, Dana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Plesník, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 118567