NOVÁČEK, M. Pokročilé uplatnění BIM při návrhu stavebních objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Remeš, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Apeltauer, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 118704