MAKIŠ, D. Ocelová konstrukce víceúčelové haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Balázs, Ivan

Navrhovaná známka

eVSKP id 118731