SEMERÁD, V. Poliklinika Chotěboř, příprava realizace stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kantová, Radka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šťastný, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 118631