NEKARDOVÁ, I. Výběr a hodnocení dodavatelů ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanák, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Biolek, Vojtěch

Navrhovaná známka

eVSKP id 118562