KOPULETÝ, M. Postup při provádění protipovodňových opatření na Oslavě ve zvoleném úseku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vrba, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 118486